About

Carl Fredrik Dahl återkommer ofta till minnen och drömmar i sin konst. Det är det abstrakta och det ogreppbara i dessa tillstånd som intresserar honom. Han fascineras av det otydliga och vill fånga det flyktiga.

 

C.F.Dahl har sina rötter i Hällevik och Sölvesborg i Blekinge och intresserade sig tidigt för det abstrakta måleriet. Efter konstutbildningen vid Österlens konstskola i Simrishamn och fotoskolan i Lund intresserade sig C.F.Dahl mer och mer för fotografi och började arbeta som fotoassistent till mode- och reklamfotografer i Malmö. I slutet av 1990-talet återupptog han måleriet på allvar och tog med sig fototekniska influenser till det abstrakta måleriet.

 

Under en tid jobbade C.F.Dahl växelvis med konstformerna foto och måleri men på senare tid har han börjat sammanfogat de båda uttrycken. Tillsammans skapar dessa en spännande, flerdimensionell bild, där detaljer i fotografiet kan skymtas i en abstrakt rörelse. Medierna tillsammans ger en flyktig form, där det figurativa i fotografiet luckras upp, samtidigt som det ger tydliga figurer till den abstrakta helheten.

Foto: Camilla Löf